Kyary Pamyu Pamyu Risa Yoshiki You Kikkawa Moe Arai Mikie Hara Honoka Yahagi Yuko Sugamoto [Weekly Playboy] 2012 No.16 Fotografía

Kyary Pamyu Pamyu Risa Yoshiki You Kikkawa Moe Arai Mikie Hara Honoka Yahagi Yuko Sugamoto [Weekly Playboy] 2012 No.16 Fotografía

Kyary Pamyu Pamyu Risa Yoshiki You Kikkawa Moe Arai Mikie Hara Honoka Yahagi Yuko Sugamoto [Weekly Playboy] 2012 No.16 Fotografía

Maki Hoshikawa Set6 [LovePop]

Maki Hoshikawa Set6 [LovePop]

Maki Hoshikawa Set6 [LovePop]

Kyary Pamyu Pamyu Moe Arai [Salto Joven Semanal] 2012 No 47 Foto

Kyary Pamyu Pamyu Moe Arai [Salto Joven Semanal] 2012 No 47 Foto

Kyary Pamyu Pamyu Moe Arai [Salto Joven Semanal] 2012 No 47 Foto

Kyary Pamyu Pamyu Hoshina Mizuki [Salto joven semanal] 2013 No.30 Fotografía

Kyary Pamyu Pamyu Hoshina Mizuki [Salto joven semanal] 2013 No.30 Fotografía

Kyary Pamyu Pamyu Hoshina Mizuki [Salto joven semanal] 2013 No.30 Fotografía